Svatební šaty

Svatební šaty

Svatební šaty Ivaenel

Svatební šaty Ivaenel - půjčení 14.800 Kč,- / prodej 35.000 Kč,-

Svatební šaty Lovia

Svatební šaty Lovia – půjčení 16.500 Kč,- / prodej 35.000 Kč,-

Svatební šaty Khalisia

Svatební šaty Khalisia – půjčení 14.800 Kč,- /prodej 33.500 Kč,-

Svatební šaty Ester

Svatební šaty Ester – půjčení 14.800 Kč,- / prodej 35.000 Kč,-

Svatební šaty Edash

Svatební šaty Edash - půjčení 15.500 Kč,- / prodej 32.000 Kč,-

Svatební šaty Adelias

Svatební šaty Adelias - půjčení 13.900 Kč,- / prodej 28.000 Kč,-
Svatební šaty Adelias - půjčení 13.900 Kč,- / prodej 28.000 Kč,-

Svatební šaty Iris

Svatební šaty Iris - půjčení 7.000 Kč,- / prodej 16.000 Kč,-

Svatební šaty Vitelia

Svatební šaty Vitelia - půjčení 13.900 Kč,- / prodej 28.000 Kč,-

Svatební šaty Vitelia

Svatební šaty Delon - půjčení 13.500 Kč,- / prodej 28.000 Kč,-

Svatební šaty Jade

Svatební šaty Jade - půjčení 15.500 Kč,- / prodej 31.500 Kč,-

Svatební šaty Lily

Svatební šaty Lily - půjčení 6.800 Kč,- / prodej 14.500 Kč,-

Svatební šaty Teona

Svatební šaty Teona – půjčení 11.800 Kč,- / prodej 20.000 Kč,-

Svatební šaty Quarz

Svatební šaty Quarz - půjčení 7.000 Kč,- / prodej 14.000 Kč,-

Svatební šaty PD0007

Svatební šaty PD0007 – půjčení 8.500 Kč,- / prodej 21.500 Kč,-

Svatební šaty Letem

Svatební šaty Letem – půjčení 10.800 Kč,- / prodej 22.800 Kč,-

Svatební šaty Dier

Svatební šaty Dier – půjčení 7.500 Kč,- / prodej 11.500 Kč,-

Svatební šaty Tara

Svatební šaty Tara – půjčení 13.900 Kč,- / prodej 19.900 Kč,-

Svatební šaty Prague

Svatební šaty Prague – půjčení 13.500 Kč,- / prodej 28.800 Kč,-

Svatební šaty Iona

Svatební šaty Iona – půjčení 12.500 Kč,- / prodej 25.000 Kč,-

Svatební šaty KP008

Svatební šaty KP008 - půjčení 13.500 Kč,- / prodej 28.300 Kč,-

Svatební šaty Sezan

Svatební šaty Sezan – půjčení 12.900 Kč,- / prodej 28.500 Kč,-

Svatební šaty Sibilla

Svatební šaty Sibilla - půjčení 13.900 Kč,- / prodej 28.000 Kč,-

Svatební šaty SL097

Svatební šaty SL097 – půjčení 8.500 Kč,- / prodej 18.700 Kč,-

Svatební šaty KP0222

Svatební šaty KP0222 – půjčení 13.000 Kč,- / prodej 25.000 Kč,-

Svatební šaty BB469

Svatební šaty BB469 – půjčení 11.700 Kč,- / prodej 29.000 Kč,-

Svatební šaty SL9

Svatební šaty SL9 - půjčení 6500 Kč,- / prodej 14.700 Kč,-

Svatební šaty C0596

Svatební šaty C0596 – půjčení 16.500 Kč,- / prodej 35.000 Kč,-

Svatební šaty SL0159

Svatební šaty SL0159 – půjčení 7.800 Kč,- / prodej 21.500 Kč,-

Svatební šaty BB186

Svatební šaty BB186 – půjčení 5.500 Kč,- / prodej 12.000 Kč,-

Svatební šaty Rosa Clara

Svatební šaty Rosa Clara – půjčení 18.500 Kč,- / prodej 56.500 Kč,-

Svatební šaty KP049

Svatební šaty KP049 – prodej 32.000 Kč,-

Svatební šaty BB45

Svatební šaty BB45 - půjčení 5.400 Kč,- / prodej 8.700 Kč,-

Svatební šaty EV006

Svatební šaty EV006 – půjčení 12.500 Kč,- / prodej 25.600 Kč,-

Svatební šaty Maggie

Svatební šaty Maggie – půjčení 15.000 Kč,- / prodej 28.000 Kč,-

Svatební šaty Fani

Svatební šaty Fani - půjčení 16.500 Kč,- / prodej 46.000 Kč,-